Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» Döwlet täjirçilik banky
Baş sahypa Karzyň görnüşleri Yüz tutmanyň statusy TM РУ


Onlaýn karz anketasyÜns beriň!
Resminamalaryň nusgalary skaner arkaly alynan bolmalydyr. Telefon arkaly düşürilen nusgalar kabul edilmeýär.
( .jpg ýa-da .png formatda bolmaly )
Habarlaşmak üçin telefon belgiler:
+9931244-70-89 +99362-70-62-62